Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Ramowy plan dnia

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 3 letnich

7.30-8.00 Zabawy dowolne (dzieci 3-4 letnie). Zabawy integrujące grupę. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę). Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 – Podział na grupy wiekowe: 3 i 4-latki

8.00 –  13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZGODNIE Z PLANEM

8.00 -  9.00 Zabawy ruchowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, usprawnianie narządów artykulacyjnych).

9.00 – 9.15 Przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe (nauka etapów mycia rąk).

9.15 -  9.30   ŚNIADANIE. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

9.30 – 9.45 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą zgodnie z tematyką programową. Zabawy ruchowe i twórcze

9.45- 12.45 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

11.00-11.15 Przygotowanie do drugiego śniadania

11.15- 11.25 Drugie śniadanie

11.25- 12.45 Spacery, wycieczki (nauka ubierania się), poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe, badawcze, tropiące, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, boisku szkolnym lub w sali.

12.45– 13.00 Przygotowanie do obiadu

13.00 – 13.20 OBIAD . Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.

12.30  - 12.45 Język angielski ( dwa razy w tygodniu).

13.20- 14.00 bajkoterapia, zabawy relaksacyjne .

14.00 Grupa łączona 3 i 4-latki lub rozchodzenie się dzieci.

14.20 – 14.35 Przygotowanie do podwieczorku.

14.35 – 14.50 PODWIECZOREK

14.50 – 16.00 Zabawa ruchowa. Ćwiczenia indywidualne z dziećmi dostosowane do ich możliwości. Słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury dziecięcej (czytanie fragmentów książek). Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci. Zabawy dowolne w sali lub świeżym powietrzu.

 


 

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 4 letnich

8.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola.  Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Ćwiczenia ogólnorozwojowe (np. rozwijające percepcję wzrokową i słuchową, grafomotorykę, usprawniające narządy artykulacyjne).

8.15-8.25 przygotowanie do śniadania, porządkowanie sali, czynności samoobsługowe

8.25- 8.40- ŚNIADANIE. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

8.00 –  13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZGODNIE Z PLANEM.

8.40 – 9.15 Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą grupą. Zabawy ruchowe i twórcze

9.15-9.50 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.50- 10.00 Przygotowanie do drugiego śniadania

10.00- 10.15 DRUGIE ŚNIADANIE

10.15 – 11.45 Spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe, badawcze, tropiące, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, boisku szkolnym lub w sali.

11.45– 12.00 Przygotowanie do obiadu.

12.00  - 12.20 OBIAD. Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.

12.45-13.00 Język angielski (dwa razy w tygodniu)

12.20 – 14.00 Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości, praca stymulacyjna.

14.00- Grupa łączona z dziećmi 3-letnimi lub rozchodzenie się dzieci do domu.

 


 

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 5 letnich

6.30-7.00 Schodzenie się dzieci do przedszkola (grupa łączona 3,4,5,6 latki)

7.30-8.00 religia (2 razy w tygodniu)

7.00-8.00 Grupa łączona z 6-latkami. Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Kontakty indywidualne, np. rozmowy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

8.00 –  13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

7.50 – 8.00 Przygotowanie do śniadania.

8.00– 8.20 ŚNIADANIE. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

8.20 – 9.20 Realizacja zadań edukacyjnych zgodnie z planem, poprzez zajęcia z całą grupą. Ćwiczenia gimnastyczne.

9.20–9.40 Zabawy dowolne w sali. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

9.40- 9.50 Przygotowanie do drugiego śniadania

9.50-10.00 DRUGIE ŚNIADANIE

10.00- 11.15 Spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe, badawcze, tropiące, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, boisku szkolnym lub w sali.

11.15- 11.30 Przygotowanie do obiadu

11.30 – 11.50 OBIAD. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, nożem, łyżką). Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.

12.00 - 12.30 Język angielski (dwa razy w tygodniu).

12.30-13.00 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki, wyciszenie.

13.00- 14.00 Praca indywidualna dostosowana do możliwości dzieci, zabawy ogólnorozwojowe, gry stolikowe, krzyżówki, rebusy.

14.00 – Grupa łączona z dziećmi 6-letnimi lub rozchodzenie się dzieci

14.00- 14.10 Czynności higieniczno-porządkowe.

14.10-14.25 Podwieczorek – kultura spożywania posiłków. Realizacja zadań z zakresu nawyków żywieniowych.

14.25- 16.30 Zabawy dowolne zainicjowane przez dzieci, pobyt na świeżym powietrzu.

 


 

Ramowy rozkład dnia w grupie dzieci 6 letnich

8.00-13.00 REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ

8.00- 8.30 Zajęcia opiekuńcze. Inicjowanie rozmów z dziećmi, zabawy dowolne, stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Praca indywidualna, udzielanie pomocy psychologiczno- pedagogicznej, zabawy integrujące grupę.

8.30-8.40 Ćwiczenia gimnastyczne.

8.40-8.50 Przygotowanie do śniadania.

8.50-9.05 Śniadanie. Realizacja założeń programowych z zakresu kształtowania nawyków kulturalno-higienicznych oraz dbałość o zdrowie poprzez zmianę nawyków żywieniowych.

9.05- 10.50 Realizacja zadań edukacyjno- wychowawczych z całą grupą w oparciu o podstawę programową. Organizacja zabaw twórczych i ruchowych zgodnie z tematyką zajęć.

10.50- 11.00 Przygotowanie do drugiego śniadania

11.00-11.15 Drugie śniadanie.

11.15-12.15 Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci. Spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe, badawcze, tropiące, zabawy dowolne na placu przedszkolnym, boisku szkolnym lub w sali.

12.15-12.30 Przygotowanie do obiadu. Porządkowanie sali, czynności samoobsługowe.

12.30-12.50 Obiad. Realizacja założeń programowych w zakresie prawidłowego posługiwania się sztućcami (widelcem, nożem, łyżką). Kulturalne zachowanie przy stole, dbałość o zdrowie.

12.50-13.00 Relaks. Słuchanie bajek, muzyki, wyciszenie.

 Zajęcia dodatkowe:

Język angielski – 13.00-13.30 (poniedziałek, środa)

Religia-13.30-14.00 (wtorek, czwartek, )

13.00-14.00 Zabawy ogólnorozwojowe, gry stolikowe, krzyżówki, rebusy.

14.00 Grupa łączona z dziećmi 5-letnimi, rozchodzenie się dzieci.