Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

SENSO-LAKI- czuję, doświadczam, rozumiem!

INNOWACJA PEDAGOGICZNA

organizacyjno- metodyczna

 

Imię i nazwisko autora:

Alicja Ryndak

Urszula Kasiarz

Katarzyna Serwińska

 

Temat innowacji:

 

SENSO-LAKI- czuję, doświadczam, rozumiem!

 

Nazwa przedszkola: Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie

Autor: Alicja Ryndak, Urszula Kasiarz, Katarzyna Serwińska

Temat: Senso-Laki-  czuję, doświadczam, rozumiem!

Przedmiot: edukacja przedszkolna

Rodzaj innowacji:  organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: luty 2022

Data zakończenia: czerwiec 2022 (z możliwością przedłużenia na kolejny rok szkolny)

 

Zakres innowacji:

Adresatami innowacji są dzieci przedszkolne. Czas realizacji innowacji obejmuje miesiące luty- czerwiec 2022 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.

Zajęcia innowacyjne odbywać się będą w ramach zajęć obowiązkowych, 2 razy w miesiącu.

Niniejsza innowacja ma na celu wspomaganie rozwoju dzieci na wielu płaszczyznach poprzez wykorzystanie na zajęciach elementów sensoplastyki.
Ma ona wspierać rozwój procesów poznawczych oraz rozwijać inwencję twórczą dzieci.

 

Opis innowacji

Sensoplastyka to zajęcia rozwojowe, które polegają na wspieraniu kreatywności i samodzielności dzieci. Są to różne aktywności plastyczne, które angażują jednocześnie wszystkie zmysły: węch, wzrok, dotyk, słuch, smak. Zajęcia stanowią świetną bazę do dalszej edukacji w szkole. Dziecko, biorąc udział w warsztatach otwiera się na sztukę i kształtuje swoje zmysły estetyczne. W trakcie zajęć ich uczestnicy mają okazję bawić się różnorodnymi masami bezkształtnymi, farbami oraz tworzywami łatwo przekształcalnymi i sypkimi, to doskonałe wprowadzenie w świat zapachów, faktur i kolorów.

Innowacja przewiduje wykorzystanie różnorodnych, nowatorskich metod nastawionych na manipulowanie, odkrywanie, poszukiwanie, tworzenie i działanie przez dziecko, ze szczególnym zwróceniem uwagi na stymulowanie zmysłów.

 

     Założenia ogólne

 1. Innowacja skierowana jest do dzieci z grupy 5 letnich
 2. Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
 • wykorzystanie tylko i wyłącznie bezpiecznych produktów spożywczych,
 • rozwijanie samodzielności, umiejętności planowania i dokonywania właściwych wyborów,
 • wspieranie twórczego działania bez narzucania określonego schematu działania,
 • sprzeciw wobec rywalizacji- silne podkreślenie braku podziału na zwycięzców i przegranych,
 • dobrowolność uczestnictwa w zajęciach i decydowanie uczestnika o swojej aktywności w proponowanych zajęciach,
 • wdrożenie pracy z wykorzystaniem elementów metody sensoplastyki.

 

Cele innowacji

 

Cel główny:  wspieranie konstruktywnego rozwoju kompetencji intra
oraz interpersonalnych.

 

Cele szczegółowe:

 • wspomaganie budowania świadomości ciała i przestrzeni,
 • usprawnienia ruchowe,
 • rozwój motoryki małej,
 • kształtowanie umiejętności dostosowywania napięcia mięśniowego do potrzeb wykonywanej czynności,
 • doskonalenie integracji pracy obu półkul mózgowych,
 • wspieranie rozwoju zmysłów,
 • wpływ na rozwój mowy (ośrodki w mózgu odpowiedzialne za mowę są usytuowane blisko ośrodków odpowiadających za motorykę małą- czyli pracę dłoni),
 • poprzez wspólne działanie pogłębianie kontaktu emocjonalnego z dziećmi- budowanie ich poczucia bezpieczeństwa,
 • wspieranie rozwoju poznawczego,
 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności.

Przewidywane osiągnięcia 

Korzyści dla dzieci:

 • uwalnianie naturalnej ekspresji twórczej,
 • wspieranie samodzielności,
 • czerpanie satysfakcji z kreatywnego działania,
 • doświadczanie sukcesów i realizacji swoich pomysłów,
 • wspieranie aktywności we wprowadzaniu zmian i ulepszeń,
 • wychodzenie ze schematów,
 • elastyczne podejście do zmian w stale zmieniającym się świecie,
 • poznawanie nowych form wyrazu i działań artystycznych,
 • współdziałanie i wzajemna pomoc w calu osiągnięcia zamierzonych planów,
 • pielęgnowanie krytycznego  świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością,
 • sprzyjanie relaksacji.
 • rozwój procesów poznawczych,
 • usprawnianie funkcji percepcyjno- motorycznych,
 • wzmacnianie koncentracji i uwagi,
 • rozbudzanie ciekawości otaczającym światem,
 • rozwój krytycznego i świadomego spojrzenia na rzeczywistość, które skutkuje innowacyjnością w działaniu.