Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Challenge dla Ziemi!

 

REGULAMIN AKCJI „CHALLENGE DLA ZIEMI”

dla dzieci z Przedszkoli w Gminie Lanckorona

 

I. Organizator akcji:

Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie – nauczyciele: Alicja Ryndak, Urszula Kasiarz, Katarzyna Serwińska

 

II. Cele akcji:

Cele główne:

1. Kształtowanie umiejętnego współżycia człowieka z przyrodą.

2. Nabywanie opiekuńczego stosunku do świata zwierząt i roślin.

3. Ukazywanie zagrożeń jakie niesie działalność człowieka dla świata przyrody i jego  
    samego.

4. Kształtowanie gotowości i umiejętności działania w zakresie ochrony środowiska.

 

Cele szczegółowe:

1. Budzenie wrażliwości na piękno otaczającej nas przyrody.

2. Stworzenie sytuacji do bezpośredniego obcowania z przyrodą i dokonywania obserwacji
    zjawisk  przyrodniczych występujących w różnych porach roku.

3. Poznawanie znaczenia zieleni dla zdrowia człowieka.

4. Przekazywanie dzieciom podstawowych wiadomości o ekosystemach, obiektach
    i zjawiskach przyrodniczych znajdujących się w najbliższym środowisku.

5. Zapoznanie dzieci z podstawowymi zasadami ochrony środowiska naturalnego.

7. Uświadomienie  i upowszechnianie wiedzy o segregacji odpadów tj. zainteresowanie dzieci     
    tematyką związaną z prawidłowym postepowaniem z odpadami komunalnymi.

8. Uświadomienie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej oszczędzania wody i zagrożeń   
    płynących z jej braku.

9. Uświadomienie i upowszechnianie wiedzy dotyczącej oszczędzania energii elektrycznej.

10. Wdrożenie do selektywnej zbiórki odpadów przez cały rok, ze  szczególnym  
      uwzględnieniem zbiórki makulatury, zakrętek i puszek wśród dzieci i rodziców   
      uczęszczających do gminnych przedszkoli.

 

III. Zasady uczestnictwa

- akcja kierowana jest do wszystkich przedszkoli w Gminie Lanckorona (Samorządowe Przedszkole w Lanckoronie, Przedszkole w Izdebniku, Oddział Przedszkolny w Skawinkach, Oddziały Przedszkolne w Jastrzębi)

-  akcja przeznaczona jest dla dzieci w wieku 3- 6 lat,

-  termin akcji 19-22.04.2022r.

-  akcja polega na realizacji 4 zadań związanych z ochrona przyrody:

a)  posadzenie w okolicy przedszkola drzewa lub krzewu

b) stworzenie plakatów dotyczących wybranego zagadnienia związanego z ochrona przyrody  
    lub zagrożeniami dla ziemi

     à każda grupa przedszkolna powinna wykonać swój plakat

c)  zaproszenie do przedszkola wyjątkowego gościa, który przedstawi dzieciom wybrane
     zagadnienie dotyczące ochrony przyrody, zagrożeń dla ziemi

d)  posprzątanie terenu wokół  przedszkola i najbliższej okolicy

 

- każde z zadań przewidziane jest na jeden dzień tygodnia 19-22.04.2022 (wtorek-piątek)

- kolejność wykonywanych zadań jest dowolna

- każde zadanie należy udokumentować za pomocą zdjęć

- zdjęcia wraz z opisem należy umieścić na stronie internetowej/ Facebooku swojej placówki

 

IV. Nagrody dla uczestników

- każde przedszkole, które włączy się w akcję, zrealizuje wszystkie zadania oraz umieści na swojej stronie internetowej/ Facebooku fotorelacje otrzyma certyfikat „Przyjaciele Ziemi”

- zdjęcia wraz z opisem należy umieścić na stronie internetowej/ Facebooku najpóźniej do 25.04.2022 r.

- certyfikaty zostaną wręczone do końca kwietnia 2022 r, po uprzednim poinformowaniu każdej placówki.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU  W AKCJI!