Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Gminny logopedyczny konkurs recytatorski "Szumiące wierszyki"

III Gminny logopedyczny konkurs recytatorski
pt. "Szumiące wierszyki"

Regulamin

I   Organizatorem konkursu jest Przedszkole w Zespole Szkół w Izdebniku. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Lanckorona Tadeusza Łopaty.
Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest nauczyciel Angelika Zaremba-Parszywka.
U której można otrzymać wszelkie dodatkowe informacje (nr telefonu: 667120504)
 

II  Konkurs adresowany jest do dzieci ze wszystkich przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka  z terenu Gminy Lanckorona w wieku  do 6 lat.

III Konkurs przeprowadzony zostanie  18 maja  o godzinie 9.30 w Przedszkolu w  Zespole Szkół w Izdebniku.
Warunkiem udziału w konkursie jest dostarczenie karty zgłoszenia do Przedszkola w Zespole Szkół  w Izdebniku do dnia 4 maja 2022 r.

IV  Cele:

- kształtowanie umiejętności i nawyku poprawnej i wyrazistej artykulacji,
- rozwijanie uzdolnień recytatorskich,
- promowanie pięknej wymowy,
- rozwijanie twórczych talentów,
- integracja różnych środowisk przedszkolnych z terenu Gminy Lanckorona

V  Warunki uczestnictwa:

- uczestnikiem konkursu może być każde dziecko uczęszczające przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz żłobka na terenie Gminy Lanckorona
- prezentacja wybranego wiersza
- indywidualna recytacja wiersza
- każda placówka może zgłosić  maksymalnie 5 uczestników

VI  Zasady konkursu:

1. Dzieci będą oceniane za:
- piękną i poprawną wymowę zgodnie z wiekiem dziecka
- interpretację utworu
*dodatkowym atutem będzie przygotowanie przebrania (rekwizytów) nawiązującego do treści prezentowanego utworu

2. Jury będzie oceniać recytatorów w trzech  grupach wiekowych:  do lat 3, 3 i 4-latki, 5 i 6-latki.

3. Czas recytacji- do 5 minut.

4. Do oceny uczestników konkursu logopedycznego zostanie powołana przez organizatora Komisja Konkursowa.

5. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

VII    Uwagi końcowe

1. Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w dniu konkursu po wysłuchaniu przez komisję wszystkich uczestników.

 

III Gminny logopedyczny konkurs recytatorski
pt. "Szumiące wierszyki"

 

Proszę wstawić znak „X”

’ Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka………………………………………………
                                                                         (imię i nazwisko dziecka)
w  III Gminnym logopedycznym konkursie recytatorskim pt. "Szumiące wierszyki" organizowanym przez Przedszkole w  Zespole Szkół w Izdebniku.

’  Oświadczam, że zapoznałem/am się i akceptuje z regulaminem konkursu.

’  Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych moich i mojego dziecka w celu wzięcia udziału w III Gminnym logopedycznym konkursie recytatorskim pt. "Szumiące wierszyki".  Jestem świadomy, że zgoda jest dobrowolna i że mogę ją wycofać w dowolnym czasie, co będzie skutkowało niemożliwością przystąpienia mojego dziecka
do konkursu lub jego oceniania i wynagradzania przez organizatora.

’  Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka zarejestrowanego podczas  udziału w konkursie  na stronie internetowej przedszkola, szkoły oraz Gminy Lanckorona  do celów promocyjnych. Zgoda ma charakter nieodpłatny i obowiązuje do czasu jej wycofania.

Klauzula informacyjna

 1. Administratorem danych jest Dyrektor Przedszkola w Zespole Szkół w Izdebniku.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony danych możliwy jest za pośrednictwem adresu
 3. lub pisemnie na adres Administratora Danych czy adres  ZOPO ul. Krakowska 8 34-143 Lanckorona
 4. Dane przetwarzane są w celu wzięcia udziału w  III Gminnym logopedycznym konkursie recytatorskim pt. "Szumiące wierszyki"  zgodnie z udzieloną przez Państwa zgodą oraz regulaminem. W zakresie wykorzystania wizerunku dane przetwarzane są na podstawie zgody rodzica/opiekuna prawnego, do celów promocyjnych.
 5. Podstawą prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 81 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – w zakresie wykorzystanie wizerunku.
 6. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna. Można ją wycofać
  w każdym momencie, co skutkować będzie niemożliwością wzięcia udziału przez Pana/Pani dziecko udziału w konkursie. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku Pana/Pani dziecka ma charakter dobrowolny. Brak takiej zgody będzie skutkował niemożliwością wykorzystania wizerunku Pana/Pani dziecka do celu wskazanego w punkcie 3.
 7. Odbiorcami danych będą podmioty do tego uprawnione oraz podmioty, którym placówka powierza dane na bezie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 8. Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu. W zakresie wykorzystania wizerunku dane mogą być przetwarzane do czasu wycofania zgody, którego można dokonać na pisemny wniosek złożony do Administratora danych.
 9. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści danych dziecka i powiązanych z nimi danych rodzica oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. 
 11. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony danych Osobowych.