Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Hokus Krokus- Gminny konkurs plastyczny pod patronatem Wójta Gminy Lanckorona

HOKUS KROKUS

Gminny konkurs plastyczny pod patronatem Wójta Gminy Lanckorona       

 

Cele konkursu:

- rozwijanie wiedzy przyrodniczej

-uwrażliwienie na potrzebę ochrony krokusów

-upowszechnienie projektu Hokus Krokus Tatrzańskiego Parku Narodowego oraz Lokalnej Organizacji Turystycznej Gminy Kościelisko

- stymulowanie kreatywności dzieci poprzez aktywności twórcze

 

Regulamin konkursu:

 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa w Skawinkach

Pomysłodawcą oraz koordynatorką konkursu jest nauczycielka mgr Mariola Mlak.

 1. Konkurs odbywa się pod patronatem Wójta Gminy Lanckorona.
 2. Został zorganizowany za zgodą inicjatora projektu Hokus Krokus oraz przy współpracy
  z Centrum Informacji Turystycznej w Kościelisku.
 3. Konkurs skierowany jest do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych Gminy Lanckorona.
 4. Uczestnicy konkursu wykonują pracę plastyczną zgodną z tematem konkursu.
 5. Technika i format pracy: płaska, w formacie A4 lub A3 wykorzystująca dowolne materiały plastyczne, wykonana samodzielnie przez dziecko.
 6. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach wiekowych: 3-4 latki, 5-6 latki
 7. Każda placówka może zgłosić maksymalnie po 5 prac w każdej z kategorii wiekowej.
 8. Niezależne jury ocieniać będzie: estetykę pracy, wykorzystanie różnych materiałów plastycznych,  zgodność z tematem, kreatywność.
 9. Przygotowanie pracy konkursowej: każdą pracę należy spakować do koszulki foliowej, na jej odwrocie nakleić metryczkę (imię, nazwisko, wiek dziecka, nazwa placówki).
 10. Każda placówka uczestnicząca w konkursie dostarcza Kartę zgłoszenia placówki do gminnego konkursu plastycznego Hokus Krokus oraz Zgodę rodzica na udział dziecka w gminnym konkursie plastycznym Hokus Krokus wraz z pracami konkursowymi do sekretariatu Szkoły Podstawowej w Skawinkach lub Oddziału Przedszkolnego do dnia 21.03.2022r.
 11. Konkurs trwa od 07.03.2022 do 21.03.2022.
 12. Ogłoszenie wyników nastąpi 25.03.2022r. na stronę internetowej spskawinki.edu.pl
 13. Rozdanie nagród nastąpi w ciągu tygodnia od ogłoszenia wyników.
 14. W konkursie przewidziane są nagrody oraz dyplomy.
 15. Kontakt z koordynatorką konkursu 33 876 35 74, e-mail frezja@gmail.com
 16. Prace konkursowe nie będą zwracane autorom, organizator zastrzega sobie prawi do zorganizowania wystawy pokonkursowej.
 17. Zgłoszenie prac do konkursu jest jednoznaczne z:

- wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych osób i opiekunów uczestniczących w konkursie

- akceptację regulaminu

- przekazaniem organizatorowi praw autorskich uczestnika konkursu

- wyrażeniem zgody na udostępnienie wizerunku dziecka w fotorelacji podsumowującej konkurs.

 

Zapraszamy do konkursu!