Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Przedszkolny konkurs recytatorski "Moja Planeta Ziemia"

 

REGULAMIN PRZEDSZKOLNEGO KONKURSU RECYTATORSKIEGO

„Moja planeta Ziemia”

dla dzieci z Przedszkola Samorządowego w Lanckoronie 

 

I. Organizator konkursu:

Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie – nauczyciele Alicja Ryndak, Urszula Kasiarz, Katarzyna Serwińska

 

II. Cele konkursu:

  • Popularyzowanie poezji dziecięcej.
  • Rozwijanie zdolności recytatorskich.
  • Zainteresowanie dzieci poezją.
  • Prezentacja umiejętności dzieci.
  • Zachęcanie do występów na scenie.
  • Rozwijanie dziecięcych talentów i zdolności.
  • Wspieranie działań twórczych dzieci w różnych formach aktywności.
  • Kształtowanie postaw proekologicznych.

 

III. Zasady uczestnictwa

- konkurs przeznaczony jest dla dzieci w wieku 3- 6 lat,

- konkurs będzie miał formę prezentacji dowolnego, krótkiego utworu poetyckiego
o tematyce związanej z ziemią, ekologią, środowiskiem,

- mile widziane stroje tematyczne,

- do udziału w konkursie dzieci przygotowują się w domu przy wsparciu Rodziców,

- zgłoszenie do konkursu należy kierować do P. Alicji Ryndak, P. Urszuli Kasiarz lub
P. Katarzyny Serwińskiej do dnia 12 kwietnia 2022 r.

- konkurs recytatorski odbędzie się w Przedszkolu Samorządowym w Lanckoronie
dnia 22 kwietnia 2022 roku o godz. 10.00 w dużej sali,

- po zaprezentowaniu przez dzieci przygotowanych wierszy komisja uda się na naradę, po której zostanie ogłoszony werdykt.

 

IV. Kryteria oceny

Jury powołane przez organizatora dokona oceny według kategorii wiekowych:

- 3-4 lata

- 5-6 lat

oraz następujących kryteriów:

- dobór tekstu i jego pamięciowe opanowanie,

- interpretacja tekstu,

- kultura słowa,

- ogólny wyraz artystyczny(uzasadniony gest sceniczny, element ruchu, strój).

 

V. Jury:

- komisja ogłosi werdykt po wysłuchaniu wszystkich uczestników,

- każdy członek komisji przyznaje punkt w skali 1 do 4,

- w przypadku jednakowej liczby punktów głos decydujący ma Przewodniczący Komisji,

- decyzja Komisji jest niepodważalna,

- Komisję Konkursową powołuje organizator.

 

VI. Nagrody dla laureatów

- w każdej grupie wiekowej przyznane będą I, II, III miejsce,

- przewidziane są nagrody książkowe i dyplomy za I, II, III miejsce w poszczególnych kategoriach wiekowych oraz słodki upominek,

- pozostałym uczestnikom konkursu zostaną wręczone dyplomy- podziękowania.

 

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!