Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie

Procedury bezpieczeństwa podczas pobytu dzieci w przedszkolu w czasie pandemii koronawirusa

Utworzono dnia 05.05.2020

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA PODCZAS POBYTU DZIECI  W PRZEDSZKOLU W CZASIE PANDEMII KORONAWRIUSA

 

 1. ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIERANIA DZIECI Z PRZEDSZKOLA:

 

 1. Dzieci do przedszkola przyprowadzane/ odbierane są przez rodziców lub inne upoważnione osoby dorosłe.
 2. Podczas drogi do i z przedszkola rodzice/opiekunowie oraz dzieci (od 4 roku życia) powinni być zaopatrzeni w środki ochrony osobistej tj. w przypadku dorosłych rękawiczki i maseczki, a w przypadku dzieci od 4 r. życia maseczki.
 3. Dzieci po przyprowadzeniu do przedszkola będą obierani przez pracownika przedszkola przy wejściu do budynku. Uprasza się rodziców/opiekunów o nie wchodzenia na teren przedszkola.
 4. Podczas odbierania dziecka z przedszkola, dzieci będą odprowadzane przez pracownika do wyjścia.

 

 1. ZASADY POBYTU DZIECKA W PRZEDSZKOLU:
 1. Przy przyjściu do przedszkola w obecności rodzica, dziecku będzie mierzona temperatura.
 2. Temperatura będzie mierzona również osobie przyprowadzającej dziecko do przedszkola.
 3. Przy zauważeniu przez wychowawcę u dziecka jakichkolwiek objawów chorobowych (tj. podwyższona temperatura, kaszel, katar, ból głowy, ból gardła, zapalenie spojówek, duszność lub inne zgłaszane przez dziecko) rodzic/opiekun bezwzględnie musi odebrać dziecko z przedszkola.
 4. Przedszkole zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dziecka do przedszkola, jeśli zostaną zauważone jakiekolwiek wyżej wymienione objawy przy wejściu dziecka do budynku.
 5. Zabrania się przyprowadzania dziecka, jeśli ktoś z domowników jest na kwarantannie, izolacji lub przejawia jakiekolwiek objawy infekcji górnych dróg oddechowych.
 6. Po odebraniu dziecka od rodzica, pracownik przedszkola pomoże dziecku przebrać się w szatni, po czym dziecko zostanie zaprowadzone na odpowiedną sale.
 7. Przy wejściu dziecka na salę, dziecko winno umyć ręce wodą z mydłem.
 8. Podczas przebywania dziecka w przedszkolu, dzieci przebywają w wyznaczonych salach, bez możliwości zmiany sali.
 9. Dzieci będą korzystały z zabawek łatwych do dezynfekcji.
 10. Dozwolone jest wyjście grupy na zewnątrz, bez możliwości korzystania z placu zabaw.
 11. Podczas pobytu dzieci nie będą organizowane żadne wyjścia poza teren przedszkola.
 12. Do przedszkola zakazuje się przynoszenia własnych zabawek przez dzieci.
 13. Prosimy rodziców o wyjaśnienie dzieciom panującej sytuacji oraz o regularnym przypominaniu o podstawowych zasadach higieny: unikanie dotykania oczu, nosa i ust, częste mycie rąk wodą z mydłem, nie podawanie ręki na powitanie oraz
  w trakcie zabawy.
 14. Dzieci będą instruowane przez wychowawców jak dokładnie myć ręce oraz jak bezpiecznie bawić się z innymi dziećmi.
 15. W łazienkach są wywieszone instrukcje mycia i dezynfekcji rąk.

 

 1. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA I SPOŻYWANIA POSIŁKÓW:
 1. Spożywanie wszystkich posiłków będzie odbywać się na jadalni w wyznaczonych godzinach, dla każdej grupy, w której dziecko przebywa na sali.
 2. Dzieci na jadalni będą siedzieć przy wyznaczonych stolikach.
 3. Przed i po posiłku dzieci będą myły ręce ciepłą wodą i mydłem.
 4. Używane na jadalni talerze, kubki, sztućce po każdym użyciu będą myte
  i wyparzane w temperaturze 82 stopni Celsjusza.
 5. Po każdej grupie stoliki i krzesła będą dezynfekowane odpowiednimi środkami.
 6. Wszyscy dostawcy towarów spożywczych nie będą wchodzić na teren przedszkola, wszelkie produkty będą odbierane przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w wyznaczonym miejscu przez pracownika przedszkola.
 7. Osoby pracujące na kuchni będą odpowiednio zabezpieczone środkami ochrony osobistej. Rękawiczki  będą systematycznie wymieniane po wykonaniu każdej czynności spożywczej.
 8. Zużyte rękawiczki będą wkładane do woreczków jednorazowych, następnie wyrzucane do wyznaczonego kosza na śmieci.
 9. Zakupione produkty spożywcze, w tym owoce i warzywa po dostarczeniu do przedszkola będą myte w ciepłej wodzie, a kartony i inne opakowania stałe dezynfekowane odpowiednimi środkami.

 

 1. ZASADY PRZEBYWANIA DZIECI NA SALACH:
 1. Dzieci przez cały czas pobytu będą przebywały w przydzielonych salach, pod opieką tych samych nauczycieli.
 2. Sale będą regularnie wietrzone.
 3. Sale, sprzęty i zabawki będą dezynfekowane codziennie po zamknięciu przedszkola.
 4. Wszystkie części wspólne, szatnia, łazienki, korytarze, jadalnia, wszystkie klamki, poręcze i inne przedmioty dotykane przez dzieci oraz personel przedszkola będą codziennie dezynfekowane.

 

 1. ZASADY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU ZACHOROWANIA DZIECKA
 1. Przy stwierdzeniu przez pracownika zachorowania dziecka, rodzic/opiekun zostanie niezwłocznie o tym poinformowany telefonicznie i w jak najkrótszym czasie musi odebrać dziecko z placówki. 
 2. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu, dziecko pozostaje w izolacji pod opieką pracownika przedszkola w oddzielnej sali, czekając na przyjazd rodzica/ opiekuna.
 3. Sala do izolacji będzie wyposażona w środki ochrony osobistej: fartuch, maseczka, rękawiczki, środki do dezynfekcji, leżak dla dziecka.
 4. Przypadek zachorowania należy niezwłocznie zgłosić:
 • Dyrektorowi (tel. 798- 705- 539)
 • Organowi prowadzącemu (tel. 33 876- 35- 95)
 • Stacji sanitarno- epidemiologicznej (tel. 698- 926- 976)
 1. Chore dziecko będzie odbierane przez rodzica/opiekuna w wyznaczonym miejscu tj. przez wyjście ewakuacyjne na sali (przez balkon).

 

 1. ZASADY PODZIAŁU PRACY
 1. Nauczyciele przydzieleni są do danej grupy, bez możliwości kontaktów z innymi grupami:
 • Grupa 1: mgr Ewa Oremus, mgr Danuta Kotyrba
 • Grupa 2: mgr Maria Wadowska, mgr Bożena Kurczab
 • Grupa 3: mgr Karolina Bańdurska, mgr Katarzyna Serwińska
 1. Personel  kuchenny nie będzie miał kontaktu z dziećmi oraz nauczycielami opiekującymi się dziećmi.
 2. Organizacja pracy będzie tak zapewniona, aby uniemożliwić dzieciom
  z poszczególnych grup stykanie się ze sobą (różne godziny posiłków, różne miejsca zabawy na terenie przedszkola).
 3. Dezynfekcja sal, zabawek, części wspólnych będzie wykonywana po zamknięciu przedszkola.
 4. Dezynfekcja szatni, klamek będzie wykonywana na bieżąco w ciągu dnia.
 5. Pracownicy przedszkola zostaną wyposażeni w rękawiczki i środki do szybkiej dezynfekcji.

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIA U DZIECKA

 

 1. W przypadku wystąpienia objawów zachorowania należy dziecko umieścić
  w przygotowanej do izolacji Sali, pod opieką pracownika przedszkola.
 2. Pracownik, który będzie przebywał z dzieckiem izolowanym musi założyć fartuch ochronny, maseczkę, rękawiczki.
 3. Sala do izolacji będzie wyposażona w środki ochrony osobistej: fartuch, maseczka, rękawiczki, środki do dezynfekcji, leżak dla dziecka.
 4. Przypadek zachorowania należy natychmiast zgłosić dyrektorowi przedszkola
   w celu podjęcia dalszych kroków postępowania:

 

 1. Należy niezwłocznie poinformować rodzica o wystąpieniu u dziecka podejrzenia zachorowania.
 2. Powiadomić organ prowadzący (tel. 33 876- 35- 95)
 3. Powiadomić stację sanitarno- epidemiologiczną (tel. 698- 926- 976)

 

 1. Chore dziecko będzie odbierane przez rodzica/opiekuna w wyznaczonym miejscu tj. przez wyjście ewakuacyjne na sali (przez balkon).

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK PODEJRZENIA ZAKAŻENIAU PRACOWNIKA

 

 1. Pracownicy w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie powinni przychodzić do pracy, powinni pozostać w domu, zgłosić ten fakt dyrektorowi przedszkola oraz skontaktować się telefonicznie ze stacją sanitarno- epidemiologiczną.
 2. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem należy niezwłocznie odsunąć go od pracy. Należy wstrzymać podejmowanie kolejnych grup dzieci, powiadomić właściwą stację sanitarno- epidemiologiczną i stosować się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 3. Pracownik, u którego występują objawy powinien przejść do sali izolacji przez przejścia ewakuacyjne i czekać na dalsze instrukcje.
 4. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik należy poddać gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji. 
 5. Należy stosować się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.

 

Organ prowadzący         

Kontakt

Przedszkole Samorządowe w Lanckoronie

ul. Szkolna 5A

34-143 Lanckorona

 

tel. 33 876 35 84

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Styczeń 2021
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 0

W poprzednim tygodniu: 174

W tym miesiącu: 335

W poprzednim miesiącu: 519

Wszystkich: 5296